Separera det bra från det dåliga

Separera det bra från det dåliga

Alfa Laval är världsledande inom centrifugalseparering. Alfie500 är konstruerad för att öka produktiviteten i den metallbearbetande industrin.